Kamu personelinin vazifesinin sebep ve tesiri sonucu yaralanma ve vefatı neticesinde adli ve idari yargı alanlarında görülen tazminat davalarının ve sosyal güvenlik hukukundan doğan vazife malullüğüne ilişkin davaların takibi
 • Askeri trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat davaları

 • Askeri, iş ve görev kazalarından doğan tazminat davaları

 • İdari işlemlerin iptali, askeri ve sivil personelin göreve iade, tayin sicil iptal davaları

 • Askeri ceza davaları

 • Sivil ceza davaları

 • Sivil trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat davaları

 • Sivil meslek kazalarından doğan tazminat davaları

 • Fikri ve sınai haklar alanında marka,patent, tasarım ve telif haklarına ilişkin davalar

 • Vergi davaları

 • Boşanma davaları

 • Nafaka ve boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları

 • Kooperatiflere Hukuki Danışmanlık

 • Apartmanlara Hukuki Danışmanlık

 • Boşanmadan sonra katkı ve katılma payı alacağı davaları

 • Kooperatifler için sürekli Hukuk müşavirliği ve münferit davaları

 • Anonim ve Limited Şirketler sürekli Hukuk müşavirliği ve münferit davaları

 • İzalei şüyu, şufa kamulaştırma, müdahalenin men’i, tapu tescil ve iptal davaları

 • İnşaat hukukundan doğan davalar. (Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, işveren-müteahhit-arsa maliki arasındaki uyuşmazlıklar)

 • İş Hukukundan kıdem, ihbar tazminatları, hizmet süresi tespit davaları

 • Gayrimenkul uyuşmazlıkları

 • İcra Takipleri

 • Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

 • Sigorta Hukuku

 • Araç Değer Kaybı Davaları

 • Şirketlere Hukuki Danışmanlık